Masz pytania lub chcesz ustalić termin?

Zadzwoń lub napisz:

  510 035 336

terapienaturalneharmonia@gmail.com
 

Za pomocą ustawień systemowych można pracować zarówno w formie grupowej jak i na sesji indywidualnej z terapeutą. Zapraszam na obie formy pracy, których istota oraz skuteczność jest podobna.
Spotkanie grupowe (warsztat) zwykle ma formułę otwartą, przychodzą na nie osoby, które chcą przepracować własne tematy oraz osoby chcące poznać metodę lub towarzyszyć innym w ustawieniach jako tak zwani reprezentanci.
Grupa pracuje z tematami zgłaszanymi przez uczestników lub jeśli warsztat ma określoną tematykę – z osobistymi sprawami w kontekście danego tematu.
Dodatkowo prowadzący niekiedy proponuje formy ćwiczeń lub medytacji.
Osoby z grupy są dla siebie nawzajem reprezentantami w swoich ustawieniach. Rola reprezentanta wiąże się z metodyką ustawień opartą o rozpoznanie w tak zwanym polu informacyjnym subtelnych dynamik warunkujących temat klienta.
Pole informacyjne (zwane przez Hellingera „wiedzącym polem”, bliskie koncepcji „pola morfogenetycznego, także pojęciu „nieświadomego”) jest ponad przestrzennym i ponadczasowym zbiorem danych, z którymi funkcjonujemy w naturalnym rezonansie. Okazuje się z praktyki ustawień, że nasza konstrukcja psychofizyczna jest doskonałym detektorem zasobów pola informacyjnego. Szczególnie nasze ciało odbiera je w sposób niezwykle prosty i trafny. Właśnie te sygnały płynące z ciała (poczucie komfortu, kierunek uwagi, doznanie płynące z ciała) rozpoznawane przez reprezentantów stanowią bazę procesu ustawienia.
Uczestnictwo jako reprezentant jest też cenne dla osoby wchodzącej w taką rolę, ponieważ uniwersalność tematów pozwala dokonać także wielu osobistych wglądów i transformacji.
Ustawienia grupowe polecamy osobom, które:
• potrzebują zmiany we własnym, osobistym lub zawodowym temacie,
• są chętne i otwarte na współuczestnictwo z innymi osobami będąc także reprezentantami w ich ustawieniach (jednocześnie dużą wagę przykładam do tego, by każdy z uczestników miał komfort psychiczny, nie czuł się „przymuszony” do bycia reprezentantem i robił tylko to, na co ma własną zgodę)
• chcą poprzez uczestnictwo, nawet bez bezpośredniego poruszania własnego tematu, doświadczyć i głębiej zrozumieć dynamikę istotnych procesów kierujących naszym życiem.
Pracuję z tematami istotnymi dla klientów, na przykład:
• relacje partnerskie (np. trudny kontakt, seksualność, rozstanie, relacje w trójkątach),
• relacji z własnymi rodzicami i innymi przodkami (poczucie słabej więzi, zbyt mocne uwikłanie, rezonowanie z trudnymi losami przodków, schematy transgeneracyjne),
• relacje z własnymi dziećmi (tematy wychowawcze, objawy u dzieci),
• relacje zawodowych (ja i moi pracownicy, ja i mój szef) oraz wszelkich innych, istotnych interakcji międzyludzkich,
• objawów somatyczne oraz psychosomatycznych – chorób, bóli, dolegliwości,
• tematy związane z rozwojem zawodowym, z celami życiowymi, z misją życiową.
 
 
Zdjęcie: www.pixabay.com

Ustawienia systemowe (Lublin)

16 marca 2021

TRE ŚwidnikTerapie naturalne HARMONIA    Marzena Kwit